Geneza logo
Spółka z o.o. Rok założenia 1990
 

Pomiar i regulacja temperatury
 
  ul. Narciarska 2, 31-579 Kraków
  601 511 198, biuro@geneza.eu

|| Strona główna || O firmie || Oferta || Produkty || HACCP || Lodówki medyczne ||
|| Walidacja || Logistyka II Oferta współpracy || Kontakt ||

Szczegółowe dane techniczne:
higrometry, termometry, rejestratory temperatury, rejestratory wilgotnościkalibratory, czujniki, manometry, rejestratory procesów techn., drukarki, barometry, rejestratory z kartą pamięci SD, przetworniki, monitoring klimatu, rejestratory samochodowe, rejestratory GSM , rejestratory z pamięcią pendrive, urządzenia laboratoryjne, rejestratory tablicowe, rejestratory WiFi & LAN & Internet, chłodnictwo transportowe, lodówki medyczne, chłodziarki farmaceutyczne


Oferowane modele rejestratorów z pamięcią pendrive:

KRT 807 Dcu

KRT 807 Dcu

Geneza - precyzyjny pomiar
Dla Firm stosujacych normy serii ISO-9000, HACCP, GMP lub GPLs
dostarczamy indywidualne swiadectwa wzorcowania. 

Komputerowy Rejestrator Temperatury Model KRT 807 Dcu
z obsługą pamięci pendrive

KRT 807 DcuUlotka w wersji pdf do druku.

Opis przyrządu

Komputerowy rejestrator temperatury KRT-807 DCu jest przeznaczony do precyzyjnego pomiaru i rejestracji temperatury. Urządzenie pozwala na pomiar i rejestrację temperatury w zakresie -90oC aż do +300oC nawet w ośmiu niezależnych punktach pomiarowych. W trybie "AUTO" istnieje możliwość automatycznego monitorowania wszystkich punktów pomiarowych w zadanym przez operatora interwale czasowym i zapisywania wyników w nieulotnej pamięci wewnętrznej lub rejestrowania ich za pomocą drukark i ze złączem Centronics.

Rejestrator jest wyposażony w wewnętrzny akumulator, podtrzymujący proces rejestracji do pamięci przyrządu nawet w przypadku chwilowego zaniku zewnętrznego napięcia zasilającego. Czas podtrzymania zależy od stopnia naładowania akumulatora. W istotnych procesach i badaniach możliwa jest równoczesna rejestracja na dysku
twardym komputera i do pamięci wewnętrznej rejestratora.

Rejestrator może się komunikować z komputerem PC za pośrednictwem złącza RS - 232,usb, bądź RS - 485, zaś z modemem GSM poprzez specjalny port. Dodatkowe złącze USB obsługuje pamięc pendrive.
Port RS-485 jest szczególnie zalecany do zastosowania w warunkach przemysłowych (silne zakłócenia elektromagnetyczne), bądź przy znacznym oddaleniu komputera od przyrządu (do 250 metrów), wymaga to jednak zastosowania odpowiedniego integratora systemu. Integrator umożliwia również podłączenie do jednego komputera kilku urządzeń pomiarowych (rejestratorów temperatury, wilgotności względnej, ciśnienia atmosferycznego) produkcji PW “Geneza” sp z o.o posiadających w sumie do 32 kanałów pomiarowych. Podłączony do specjalnego portu modem GSM wysyła SMS-y alarmowe i wyniki pomiarowe na żądanie użytkownika nawet na trzy telefony komórkowe.

Komputerowy rejestrator temperatury KRT - 807 DCu jest przeznaczony do pomiaru i/lub programowej rejestracji temperatury w różnych procesach technologicznych, badaniach naukowych, klimatyzowanych pomieszczeniach, magazynach i chłodniach składowych.
Rejestrator został ponadto wyposażony w dwa alarmy wizualne przekroczenia zadanego przez użytkownika progu temperatury minimalnej lub maksymalnej. Rozbudowana klawiatura umożliwia użytkownikowi łatwe wykorzystanie wszystkich funkcji przyrządu jak również rozpoczęcie/zakończenie rejestracji oraz wydruku na drukarce ze złączem Centronics przy użyciu jednego klawisza klawiatury.
.
Dane techniczne

Wejście: ...... od 1 do 8 czujników temperatury Pt - 100 kl.A lub B wg PN-EN 60751 + A2:1999
Sposób podłączenia czujników Pt - 100: ....... linia czterożyłowa (odległość czujników do 100 metrów)
Zakres pomiaru i rejestracji temperatury:............................................. -90oC do +300oC
Rozdzielczość pomiaru i rejestracji temperatury: ................................................... 0,02oC
Dokładność rejestratora: . 0,1% zakresu pomiarowego według odniesienia do normy PN-EN 60751+A2:1999
Interwał czasowy rejestracji temperatury: ... od 1 minuty do 24 godzin (programowany za pomocą klawiatury)
Interwał wydruku wyników pomiarowych na drukarce: od 1 minuty do 24 godzin (programowany za pomocą klawiatury)
Sposób podłączenia zewnętrznej pamięci pendrive (do 16GB) ................. złącze usb (master)
Komunikacja z komputerem: .............................. RS - 232 (odległość do komputera do 4 metrów)
RS - 485 - wymagany konwerter - (odległość od komputera do 250 metrów)
złącze usb (slave)
Odczyt wyników pomiaru temperatury: ............... wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Odczyt statusu urządzenia: ............................... wyświetlacz alfanumeryczny LCD 4 x 16 znaków
Komunikacja z modemem GSM: ............................................... oddzielny port w obudowie rejestratora

Sposób rejestracji wyników pomiarowych (programowalny przez użytkownika):
1................ pamięć wewnętrzna, nieulotna ( do 12 500 zapisów w każdym kanale pomiarowym)
2................ drukarka ze złączem Centronics i emulacją DOS podłączona bezpośrednio do KRT- 807 DCu
3. ...............On-line na dysk twardy współpracującego komputera PC
4. ....kopia na zewnętrzną pamięc masową usb (pendrive) i bezprzewodowe przeniesienie na komputer PC

Zasilanie: ................................................... 12 V dc lub 230 V ac poprzez adapter
Obudowa: ............................................................... plastikowa, przystosowana do montażu na ścianie
Odporność klimatyczna: ..................................... zgodnie z IP 54
Wymiary obudowy: .................................................D200 x W95 x G37 mm


|| Strona główna || O firmie || Oferta || Produkty || HACCP || Lodówki medyczne ||
|| Walidacja || Logistyka II Oferta współpracy || Kontakt ||

Szczegółowe dane techniczne:
higrometry, termometry, rejestratory temperatury, rejestratory wilgotnościkalibratory, czujniki, manometry, rejestratory procesów techn., drukarki, barometry, rejestratory z kartą pamięci SD, przetworniki, monitoring klimatu, rejestratory samochodowe, rejestratory GSM , rejestratory z pamięcią pendrive, urządzenia laboratoryjne, rejestratory tablicowe, rejestratory WiFi & LAN & Internet, chłodnictwo transportowe, lodówki medyczne, chłodziarki farmaceutyczne


Copyright © 1999-2017 PW Geneza Sp. z o.o. All rights reserved.