Geneza logo
Spółka z o.o. Rok założenia 1990
 

Pomiar i regulacja temperatury
 
  ul. Narciarska 2, 31-579 Kraków
  601 511 198, biuro@geneza.eu

|| Strona główna || O firmie || Oferta || Produkty || HACCP || Lodówki medyczne ||
|| Walidacja || Logistyka II Oferta współpracy || Kontakt ||

Szczegółowe dane techniczne:
higrometry, termometry, rejestratory temperatury, rejestratory wilgotności, kalibratory, czujniki temperatury, manometry, rejestratory procesów techn., drukarki, barometry, rejestratory z kartą pamięci SD, przetworniki, monitoring klimatu, rejestratory samochodowe, rejestratory GSM , rejestratory z pamięcią pendrive, urządzenia laboratoryjne, rejestratory tablicowe, rejestratory WiFi & LAN & Internet, chłodnictwo transportowe, lodówki medyczne, chłodziarki farmaceutyczne


Model KTM - 2000

Geneza - precyzyjny pomiar
Dla Firm stosujacych normy serii ISO-9000, HACCP, GMP lub GPLs
dostarczamy indywidualne swiadectwa wzorcowania.


Komputerowy Termomanometr Rejestrujący Model KTM - 2000

 
 
KTM 2000Opis przyrządu:

Komputerowy termomanometr rejestrujący jest przeznaczony do precyzyjnego pomiaru i rejestracji ciśnienia oraz temperatury. w zależności od zastosowanej głowicy pomiarowej, urządzenie pozwala na ciągły pomiar i rejestrację ciśnienia w zakresie od 5kPa do 1600kPa oraz temperatury w zakresie od -25oC do +60oC. Urządzenie pozwala na monitorowanie ciśnienia i temperatury w zadanym przez operatora interwale czasowym i zapisywania wyników w pamięci wewnętrznej lub rejestrowania ich za pomocą standardowej drukarki komputerowej. Przyrząd za pośrednictwem złącza RS - 232 może się również komunikować z komputerem PC. Miernik posiada także alarmy optyczne przekroczenia zadanych przez użytkownika poziomów ciśnienia i temperatury, a wyjścia przekaźnikowe oraz standardowe (4- 20 mA) wyjścia prądowe umożliwiają sterowanie systemami regulacji ciśnienia oraz temperatury. Celem zminimalizowania szkodliwych wpływów zakłóceń przemysłowych na pracę przyrządu, sygnał z głowicy pomiarowej jest przesyłany do miernika w postaci cyfrowej.

Przyrząd jest umieszczony w odpornej na trudne warunki technoklimatyczne obudowie spełniającej wymogi normy IP-54, zaś w układ zasilania sieciowego jest włączony specjalny filtr przeciwzakłóceniowy co w znaczący sposób rozszerza zakres stosowania przyrządu. Łatwa obsługa termomanometru, prosty montaż na ścianie pomieszczenia zapewniają duży komfort pomiaru lub monitorowania ciśnienia i temperatury. Urządzenie jest w szczególności polecane do zastosowań laboratoryjnych, w przemyśle spożywczym, przetwórstwie owocowo-warzywnym, dojrzewalniach owoców, przemyśle mleczarskim oraz meteorologii.

Tor pomiaru temperatury urządzenia współpracuje z czujnikiem oporowym Pt-100, a unikalna funkcja preprogramowalnego dopasowania charakterystyki temperaturowej stosowanego czujnika temperatury umożliwia dokładny pomiar temperatury. 

Tor pomiaru ciśnienia współpracuje z półprzewodnikowym przetwornikiem ciśnienia, który również posiada również funkcje preprogramowalnego dopasowania jego charakterystyki co zapewnia minimalny błąd pomiaru.

z uwagi na fakt, że głowica jest kalibrowana indywidualnie, w przypadku jej wymiany należy zwrócić się do producenta celem jej rekalibracji.

Nastawa wszystkich parametrów pomiarowych i alarmów odbywa się za pomocą klawiatury umieszczonej na płycie czołowej termomanometru. Odczyt wyników pomiarowych i programowalnych parametrów odbywa się na dużym, podświetlonym alfanumerycznym wyświetlaczu LCD, co umożliwia ich odczyt zarówno w ciemności jak i przy silnym oświetleniu.

Dane techniczne:

Medium pomiarowe: .........gazy nieaktywne lub ciecze nieaktywne (w zależności od głowicy pomiarowej) 
Wejście toru pomiaru ciśnienia: ........................... Skompensowany temperaturowo przetwornik półprzewodnikowy
Wejście toru pomiaru temperatury ....... Czujnik oporowy Pt-100 klasa B według PN-EN 60751 + A2:1997
Maksymalny zakres pomiaru ciśnienia : ... Od 5kPa do 1600kPa ( w zależności od typu głowicy określonego na metce wyrobu)
Zakres pomiaru temperatury: ................... -25oC do +60oC
Rozdzielczość pomiaru ciśnienia/temperatury: .1kPa/1oC; 0,1kPa/0,1oC oraz 0,01kPa/0,01oC ustawiana przez użytkownika
Dokładność pomiaru ciśnienia: ......................... 0,25% zakresu
Dokładność pomiaru temperatury: ....................0,5% zakresu
Interwał czasowy rejestracji wyników pomiarowych: od 1 minuty do 99 dni (programowalny)
Ilość zapisów do pamięci wewnętrznej: ...............1000
Odczyt na wyświetlaczu: wartości chwilowych oraz średnich, minimalnych i maksymalnych w zadanym interwale czasowym
Interwał czasowy uśredniania wyników pomiarowych: ........... Co 60 pomiarów (krocząco)
Sposób rejestracji wyników pomiarowych (programowalny): pamięć wewnętrzna lub drukarka komputerowa z emulacją EPSON 9 igieł
Sposób podłączenia drukarki: złącze Centronics na obudowie przyrządu (komunikacja na odległość do 2 metrów)
Komunikacja z komputerem PC: ........................ Złącze RS-232 na obudowie przyrządu (komunikacja na odległość do 3 metrów)
Sposób wydruku na drukarce: ....................... Tabelarycznie lub w formie wykresu
Alarmy wizualne: ...................................... Diody LED podświetlające odpowiednie ikony
Alarmy sterujące: ............................................... Przekażniki sterujące 250V/ 500 mA
Wyjścia prądowe: ............................................... 4 - 20 mA
Sposób ustawienia alarmów ciśnienia i temperatury: ...... Za pomocą klawiatury przyrządu
Obudowa : ................ Plastikowa przystosowana do montażu na ścianie
Dostęp do programatora: drzwiczki transparentne zamykane na zamek lub kluczyk
Wymiary: ....................... D265 x w 210 x G140 mm


|| Strona główna || O firmie || Oferta || Produkty || HACCP || Lodówki medyczne ||
|| Walidacja || Logistyka II Oferta współpracy || Kontakt ||

Szczegółowe dane techniczne:
higrometry, termometry, rejestratory temperatury, rejestratory wilgotności, kalibratory, czujniki temperatury, manometry, rejestratory procesów techn., drukarki, barometry, rejestratory z kartą pamięci SD, przetworniki, monitoring klimatu, rejestratory samochodowe, rejestratory GSM , rejestratory z pamięcią pendrive, urządzenia laboratoryjne, rejestratory tablicowe, rejestratory WiFi & LAN & Internet, chłodnictwo transportowe, lodówki medyczne, chłodziarki farmaceutyczne


Copyright © 1999-2017 PW Geneza Sp. z o.o. All rights reserved.